Podmínky a ceník

Terapie

Individuální terapie

Délka sezení 60 minut

800 Kč

Supervize

Individuální supervize

Délka sezení 60 minut
800 Kč

Skupinová a týmová supervize

Délka sezení 60 minut
900 Kč

Platby probíhají v hotovosti na konci setkání či převodem na účet

35-6412460297/0100.

Je možné objednat se telefonem +420 777 083 870 či e-mailem noskova.gestaltterapie@gmail.com.

O případné změně či zrušení termínu mě informujte nejméně 1 den (tzn. 24h) před smluveným sezením. V opačném případě hradí klient za neuskutečněné sezení celou částku.

Skype poradenství

Na základě předchozí domluvy je možné také nabídnout poradenství přes Skype. Toto poradenství probíhá prostřednictvím služby Skype přes web kameru. Jde o variantu pro klienty, kteří žijí v zahraničí, nebo není v jejich možnostech konzultovat osobně.